KØBENHAVN KAN LØSE FREMTIDENS SUNDHEDSUDFORDRINGER

Det handler om mennesker. Om at skabe livskvalitet, vækst og velstand gennem nye sundhedsløsninger der tager udgangspunkt i borgernes behov.

Det kan være medicinglasset, der selv fortæller, når det er ved at være tomt, eller når det ikke er blevet åbnet. Det kan være nye måder at uddanne sundhedspersonale gennem simulation og ny IT. Det kan være fremtidens ældreboliger, der giver indbyggerne mulighed for at leve et aktivt og socialt liv i deres egen omgangskreds, selvom skavankerne bliver større.

I København kan vi noget, som er både sjældent og værdifuldt – også i international sammenhæng. Vi kan samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder. Vi kan bryde vanetænkning, indgå i nye sammenhænge og vi tør dele ambitioner, viden og ressourcer med hinanden.

Studerende, forskere, undervisere, erhverv, kommune og region skal sammen med borgerne være med til at definere fremtidens behov og finde de gode løsninger. Jeg vil knokle for, at København markerer sig internationalt som et centrum for sundhedsinnovation, hvor alle med talent, engagement og ambitioner om at gøre en forskel, kan finde støtte og samarbejdspartnere til at realisere idéer. Det er til gavn for alle.

Signatur

Ulla Wewer

Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 

SUND-KU-logo