Tværgående innovative samarbejder

For at være i stand til at løse samfundets sundhedsudfordringer er det nødvendigt at tænke innovativt på tværs af sektorer. Det bliver bl.a. gjort i uddannelses- og udviklingsinitiativet Copenhagen Health Innovation, hvor videns- og uddannelsesinstitutionerne fra Greater Copenhagen er gået sammen med region og kommune for at lave nye uddannelseselementer inden for entreprenørskab og udvikling af nye løsninger i relation til kikkertundersøgelser, kirurgisk simulation og social sundhedskommunikation i samarbejde med den offentlige sektor. I Copenhagen Center for Health Technology (CACHET) har man lignende samarbejder, men her er fokus på forskning i nye sundhedsteknologiske løsninger inden for emnerne Health Living, Active Ageing og forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme.

  • Copenhagen Health Innovation (hjemmeside under opbygning)

 

Tilbage til overblik