Hvordan definerer man innovation?

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

Innovation er et buzz-ord. Alle taler om det, men hvordan forstår og definerer man innovation? Det har en gruppe af studerende på KU gennem et case-orienteret undervisningsforløb forsøgt at undersøge. Sammen med post doc Simon Lex har de udviklet en animationsfilm, som forsøger at kaste lys over innovation som begreb. Filmen er blevet udgivet i Journal of Business Anthropology og tanken med animationsfilmen er at afmystificere begrebet med udgangspunkt i et fagligt antropologisk perspektiv.

 

Tilbage til overblik