HVAD ER SUNDHEDSINNOVATION?

Der bliver talt meget om innovation, entrepreneurskab og vækst inden for sundhedsområdet. Men hvad forstår man egentlig ved begreberne og hvordan kobles de i den virkelige verden?

Innovation er et bredt begreb, som beskriver processen- at tænke nye tanker på kendte problemer, dvs. at introducere noget nyt til et kendt område. Det kan være en ny idé, en tjenesteydelse, nye forretningsmodeller eller et nyskabende produkt.

Når man tilføjer ordet sundhed, handler det altså om at tænke nye tanker inden for sundhed. Det kan være i udvikling af nye arbejdsgange for sundhedspersonalet på sygehusene, nye processer for personalet på landets plejehjem eller nye sundhedsløsninger som kan effektivisere arbejdsgangene i sundhedssektoren.

Ved at se på forskellige områder i sundhedssektoren og vende tingene på hovedet, er det muligt at se, hvor og hvordan tiltag kan gøres endnu smartere end i dag.

Al innovation fører ikke nødvendigvis til vækst, men vækst hænger ofte sammen med innovation. Nogle idéer er oplagte at kommercialisere og her spiller iværksætteri eller entreprenørskab en vigtig rolle. Entreprenørskab handler nemlig om at kommercialisere den gode idé fx ved at udvikle et koncept, udvikle en business plan og på sigt starte en virksomhed op.

Etablering af en succesfuld virksomhed kræver at den gode idé bliver tænkt kommercielt, risikovillig kapital, hårdt arbejde og selvfølgelig at det man tilfører markedet er relevant for markedet.

For at opsummere kan man derfor sige, at nyskabelse af idéer og produkter (innovation), kommercialisering (entreprenørskab) og en forståelse for sundhedssektoren (markedsforståelse) er vigtige ingredienser, hvis den gode idé skal ud og gøre en forskel i for borgerne, patienterne eller i samfundet.