Nytiltrådt direktør for Copenhagen Health Innovation

31/03/2016
 

anette_birck

Anette Birck er fra 1. marts 2016 tiltrådt stillingen som Direktør for Copenhagen Health Innovation (CHI). Copenhagen Health Innovation blev stiftet i foråret 2016 som en tvær-institutionel organisation, der skal være den ledende platform for sundhedsinnovation i Danmark. Det skal ske ved at udvikle og tilbyde nye uddannelser og uddannelseselementer inden for sundhedsinnovation og udvikle de entreprenante kompetencer hos forskere, undervisere og sundhedsprofessionelle.

Anette Birck ser frem til at skabe en stærk kobling, hvor vidensinstitutioner, gennem samarbejder med virksomheder og organisationer, vil bidrage til at løse samfundets udfordringer inden for pleje, omsorg, behandling, forebyggelse og uddannelse. Det skal ske ved at accelerere viden gennem bedre uddannelse, entreprenørskab og innovativ forskning.

CHI er et superinteressant initiativ og en spændende opgave – jeg glæder mig til at komme i gang. Vi skal have skabt samarbejder mellem undervisere, forskere og studerende på tværs af uddannelser og institutioner, og så skal vi række ud til erhvervslivet og være med til at løse udfordringer og imødekomme behov i pleje- og sundhedssektoren, siger Anette Birck.

 

Leder med forskerånd

Anette Birck kommer selv med en baggrund i et tværfagligt miljø. Hendes ph.d.-grad fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet var et tværgående forskningsprojekt udført mellem Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse om immunforsvarets reaktion på modermærkekræft. Siden sin tid som forsker har hun arbejdet med projekt-og programledelse hos blandt andet Medicon Valley Alliance, hvor hun var ansvarlig for et Øresundsregionalt ph.d.-program og skabte forskningssamarbejder på tværs af Sundet.

Derefter fortsatte hun som Director for Science & Health & Business Programs  på DIS – Danish Institute for Study Abroad, hvor hun udviklede programmer og fag, der kobler teori og praksis via cases, projektarbejde og studieture til amerikanske bachelorstuderende, der læser et semester i København.

CHI handler om at målrette eksisterende uddannelser, så de tager udgangspunkt i samfundet og dets udfordringer. Vi skal spørge, hvordan vi kan lave en meget bedre kobling til samfundet omkring os, siger Anette Birck.

 

Stort samarbejde på tværs af institutioner

Københavns Universitet har længe haft det på agendaen at styrke innovationskompetencer og stimulere iværksætterånd blandt studerende og forskere. Copenhagen Health Innovation rækker dog ud over Københavns Universitet og er et samarbejde mellem videns- og uddannelsesinstitutionerne Københavns Universitet, DTU, CBS og Professionshøjskolen Metropol og sundheds- og plejesektoren i form af, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Sammen skal vi udvikle nye sundhedsløsninger til gavn for patienterne og borgerne i samspil med praksis, innovationsmiljø og industri, siger Anette Birck og fortsætter:

CHI skal hjælpe de studerende med at skabe kontakter på kryds og tværs af uddannelser. Studerende skal have mere fokus på den virkelighed og det samfund, de kommer ud i bagefter.

Anette Birck har i opstartsfasen en kontorplads tilknyttet Ledelsessekretariatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, men flytter om kort tid ind i Sund Vækst Huset i De Gamles By, hvor CHI bliver bofæller med blandt andre SUND Innovation Hub, CopenRehab og EIT-Health.

I løbet af de kommende måneder skal Copenhagen Health Innovation sammensætte et team af medarbejdere, som skal være med til at understøtte, udvikle og kommunikere de konkrete aktiviteter inden for sundhedsinnovation og entreprenørskab. De første opslag som henholdsvis projektleder og som kommunikationskonsulent er tilgængelige på KU’s jobportal med ansøgningsfrist 15. april 2016.

 

Kort om Anette Birck

Anette Birck er 49 år og er nytiltrådt direktør for Copenhagen Health Innovation. Anette kan kontaktes på mail anette.birck@sund.ku.dk eller telefon 35336316

 

Tidligere positioner

  • 2010-2015: Director of  Science & Health & Sustainability Programs, DIS Danish Institute for Study Abroad .
  • 2007-2010: Director of Science & Health & Business Programs,  DIS.
  • 2005-2007: Senior Adviser,  Medicon Valley Aliance (MVA).
  • 1999-2005: Scientific Advisor,  og projektleder,  MVA.

 

Forskningserfaring

  • 1995-1999: Research Fellow og ph.d-studerende på Rigshospitalet, Patologiafdelingen, og Kræftens Bekæmpelse, afd. for Cellebiologi.
  • 1994-1995: Scholarstipendiat,  Kræftens Bekæmpelse, afd. for Cellebiologi
Kommentarer Ingen kommentarer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *